Chociaż w ostatnich latach stan bezpieczeństwa i higieny pracy uległ poprawie, to wciąż jest w tym zakresie wiele do zrobienia. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” to nazwa wieloletniego programu na lata 2020-2022, przyjętego przez Radę Ministrów. Według rządu jego realizacja wpłynie na tworzenie lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy. 

Program przyjęty przez rząd zakłada między innymi wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań innowacyjnych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy, dostosowanie stanowisk pracy do wieku i możliwości psychofizycznych pracowników. W efekcie podejmowanych działań zmniejszeniu mają ulec straty ekonomiczne w postaci chociażby wypłat rent z tytułu niezdolności do pracy, a także straty społeczne, jak wykluczenie z rynku pracy, które powoduje utratę kompetencji zawodowych.

Czytaj więcej na prawo.pl