14 listopada br. SEKA S.A. została przyjęta do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Tym samym nasz koalicjant został wyrożniony za dobre wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zostało powołane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w 1998 r. Jego celem nadrzędnym jest budowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy poprzez wdrażanie, upowszechnianie i promocję osiągnięć nauki i techniki z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

Ponadto Forum ma służyć do budowania partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Czytaj więcej na stronie SEKA S.A.