Inspektorzy pracy przeprowadzili w 2019 r. ponad 73 tys. kontroli, w tym 40 proc. w odpowiedzi na skargi kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy. Ich tematyka obejmowała m.in. wynagrodzenie za pracę, stosunek pracy, czas pracy, legalność i bezpieczeństwo pracy.

W ramach ustawowej działalności PIP skontrolował prawie 58 tys. podmiotów, w wyniku których ujawniono 57,3 tys. wykroczeń. W większości przypadków sprawcy wykroczeń karani byli mandatami – łącznie wystawiono ich ponad 16 tys. na kwotę 19,3 mln zł. Ponadto PIP w 2019 r. przeprowadził ponad 1150 kompleksowych kontroli czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń za pracę. W ich wyniku Inspektorzy wydali 546 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń na łączną kwotę 12,1 miliona złotych.

PIP nadzorował realizację obowiązku zapewnienia wypłaty minimalnej stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych. W większości przypadków przepisy o minimalnej stawce godzinowej były właściwie stosowane. Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie niecałych 30 proc. wszystkich kontroli z tego zakresu. Ponadto PIP skontrolował legalność zatrudnienia ponad 112,9 tys. obywateli polskich i blisko 43,4 tys. cudzoziemców.

Więcej informacji na temat wyników sprawozdania znajduje się na stronie pip.gov.pl.