Zagrożenia psychospołeczne i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego stanowią najpowszechniejsze rodzaje ryzyka występujące w europejskich miejscach pracy – wynika z najnowszego ogólnoeuropejskiego badania przedsiębiorstw ESENER-2. Co druga firma w Polsce zmaga się z problemem stresu wynikającego ze współpracy z trudnymi klientami/pacjentami/uczniami.

Więcej na ten temat w artykule bhp.abc.com.pl