Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia pracodawca zobowiązany jest do powołania zespołu, którego zadaniem będzie ustalenie okoliczności wypadku, jak również sporządzenie tzw. protokołu powypadkowego.

W razie gdy określone zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy poszkodowanemu i członkom jego rodziny przysługuje szereg świadczeń: zasiłek chorobowy, renta (jeśli ubezpieczony stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku), dodatek pielęgnacyjny, renta rodzinna dla rodziny pracownika zmarłego w wyniku wypadku oraz jednorazowe odszkodowanie.

Więcej informacji na temat odszkodowań w „Dzienniku Polskim”, 03.11.2014
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3631194,jakie-sa-swiadczenia-finansowe-zwiazane-z-wypadkiem-przy-pracy,id,t.html?cookie=1