Miliony ludzi na całym świecie umierają co roku w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Eksperci, którzy spotkali się na największym światowym spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu w pracy we Frankfurcie, przedstawili wizję „świata bez śmiertelnych wypadków”. Co więcej uważają, że jest to możliwe.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (The International Labour Organization) szacuje, że na całym świecie umiera rocznie w wyniku chorób i wypadków przy pracy około 2,3 mln osób, a choroby związane z pracą i wypadki mogą kosztować światową gospodarkę nawet 2,8 bilionów dolarów (2,1 bilionów euro)!

 Więcej na: http://www.dw.de/vision-zero-imagines-a-world-without-fatal-work-accidents/a-17876031

Powrót do listy aktualności