Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

Bezpieczeństwo pracy to wspólne zadanie wielu podmiotów środowiska pracy. Stąd,…


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Jednak co piąty respondent biorący udział w badaniu „Bezpieczeństwo Pracy w…


2015 rok w BHP – mniej wypadków, ale aż 201 śmiertelnych

Według Raportu Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015 przygotowanego przez TNS…