Decydujące starcie o tytuł Mistrza Kadry BHP 2016

W drugim etapie, oprócz 20 pytań zamkniętych, finaliści zmierzą się również z…


Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

Raport pokazuje także, z czym się należy zgodzić, że bolączką są szkolenia BHP…