BHP pracowników zatrudnionych na straganach

Pracodawca zatrudniający sprzedawców w kioskach czy na straganach handlowych…