Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

wagę BHP i działali zgodnie z najlepszymi praktykami....Stąd, w ocenie…


Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Warto zaznaczyć, że w dużych instytucjach brak dodatkowych działań promujących…


Rolls-Royce – organizator pracy bezpiecznej

, wykonanie zaleceń instytucji zewnętrznych....profilaktykę zdrowotną, wdrożony…