Sejm bierze się za nierówności płacowe i pracuje nad rozszerzeniem definicji mobbingu

Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy”, przeprowadzonym na zlecenie Koalicji…