Kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo pracowników zdalnych?

Obowiązkiem pracownika jest taka organizacja stanowiska pracy, aby spełniało…