Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Upały nie zwalniają z obowiązku przestrzegania przepisów bhp, choć wysokie…