Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

Niniejsze uprawnienie wynika wprost z art. 23 ustawy o związkach zawodowych…


Dobre praktyki BHP jako podstawa kształtowania kultury pracy

Weryfikacji poddawane są także dokumenty pracowników: zaświadczenia lekarskie,…


Sprawozdanie ZUS IWA

Firma SEKA S.A. stoi na stanowisku, że wypadki wymienione w art.3 ust.2. ustawy…