Raport "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019": 46 proc. pracowników doświadczyło mobbingu

Temat zagrożeń psychospołecznych powinien być obowiązkowo poruszany nie tylko…


Raport "Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019": 46 proc. pracowników doświadczyło mobbingu

Temat zagrożeń psychospołecznych powinien być obowiązkowo poruszany nie tylko…