Jak podaje GUS, w I półroczu 2021 r. zgłoszono 27,2 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 13,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. 151 osób uległo wypadkowi ze skutkiem ciężkim, a 95 śmiertelnym – o  0,1 p.proc. więcej niż rok temu. Co jeszcze powinni zrobić pracodawcy, aby ograniczyć ich liczbę?

Komentarz Elżbiety Rogowskiej, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w PW Krystian, ekspertki Koalicji Bezpieczni w Pracy

Raport Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” podaje, że 87 proc. pracodawców w sektorze MŚP uważa, że inwestycje w bhp przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Jednocześnie 82 proc. respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że dysponując określoną kwotą na stworzenie nowego miejsca pracy lepiej zapewnić pracownikowi bezpieczniejsze stanowisko pracy, niż zaproponować mu wyższe wynagrodzenie. Niestety, jak obserwujemy, w rzeczywistości podczas przetargów często cena, a nie jakość, wygrywa na polu bhp.

Na co dzień mamy okazję współpracować z podmiotami z sektora energetycznego, gazowniczego, budowlanego, stoczniowego i portowego oraz przemysłu chemicznego. Bierzemy udział w przetargach dla różnych branż, proponując określone rozwiązania, w odniesieniu do występujących zagrożeń, zgodne z najnowszymi normami. Jeśli jest taka konieczność, zwracamy uwagę, że firma działa niezgodnie z najnowszymi wytycznymi, a odzież i środki ochrony indywidualnej nie chronią w pełni pracowników. Jednocześnie proponujemy, co można zrobić, aby podnieść standardy bezpieczeństwa w firmie. Niestety, opinie specjalistów często nie są brane pod uwagę. Powodem najczęściej jest brak chęci inwestowania.

Pojawia się wątpliwość, czy jeśli już na etapie wyboru podmiotu do współpracy pieniądze odgrywają najważniejszą rolę, to czy firma w swojej codziennej działalności będzie stawiała kwestie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Na bazie naszych doświadczeń widzimy, że brak poważnego podejścia do tematów bhp to problem, który dotyczy nie tylko przetargów, ale przejawia się w stylu zarządzania. Warto tutaj dodać, że nieodpowiednie podejście do tematów związanych z bezpieczeństwem obserwujemy również w branży przemysłowej, budownictwa oraz energii – a więc tam, gdzie wypadkowość przy pracy jest bardzo wysoka.