Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport pokazujący wdrażanie wizji Zero Wypadków (ZAV – Zero Accident Vision) w 27 europejskich firmach. Uwzględnia on znaczenie zaangażowania, komunikacji, kultury i nauki w celu wdrożenia wizji.

Więcej informacji na stronie kulturabezpieczenstwa.pl