Właśnie ruszył pierwszy ogólnopolski konkurs wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszy etap Mistrzostw Kadry BHP potrwa od 11 do 22 maja 2015r.  Udział w konkursie mogą wziąć nie tylko pracownicy branży BHP, ale wszyscy zainteresowani tym obszarem. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Celem Mistrzostw jest promowanie najlepszych  ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy, który właśnie się rozpoczął, potrwa do 22 maja br. W tym czasie należy zalogować się na stronie https://bezpieczniwpracy.pl/mistrzostwa-kadry-bhp/ i wypełnić test wiedzy składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas na odpowiedź przy każdym pytaniu jest limitowany. Trzydzieści osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP odbędzie się w dniach 8 – 19 czerwca 2015 i składać się będzie z testu wiedzy on-line (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz studium przypadku. Suma punktów zdobytych w teście oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za rozwiązanie case study pozwolą wyłonić laureatów.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP  zostaną ogłoszeni 24 czerwca 2015 roku podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem jest Tauron Dystrybucja S.A. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody:   I miejsce – laptop, II miejsce – tablet, III miejsce – aparat fotograficzny.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

 

Partner Gali Mistrzostw Kadry BHP:

 

 logo_Tauron_DYSTRYBUCJA

 

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

 

logos

Patroni Medialni:

logo_bhp   WK_CMYK    logo_ppp

Praca-i-Zdrowie-1000x550      KulturaBezpieczeństwa_300x104  LOGO_PRACUJ_BASIC_onWHITE_RGB