Fragment artykułu z „Monitora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, który można znaleźć na stronie https://www.inforlex.pl/.

Autor: Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy

Stres w miejscu pracy to jedno z najpoważniejszych wyzwań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Jak wynika z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, Koalicji Bezpieczni w Pracy, aż 85% pracowników odczuwa stres w pracy.

Objawy nadmiernego stresu to na przykład: bóle różnych części ciała, nadmierne napięcie mięśni, problemy ze snem, brak apetytu lub nadmierne objadanie się, zły nastrój, drażliwość, zaburzenia pamięci i koncentracji. Zmiany w stanie zdrowia nie pojawiają się od razu. Są efektem różnych, powtarzających się sytuacji stresogennych. Stan ciągłego napięcia prowadzi często do wyczerpania fizycznego i psychicznego, i choć obawiamy się skutków nadmiernego stresu, często nie wiemy, jak mu zapobiec.

Stres w miejscu pracy może być bardzo groźnym zjawiskiem, który niszczy nić porozumienia pomiędzy ludźmi, ale i ich zaangażowanie w pracę, przez co negatywnie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W raporcie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”, aż 45% pytanych osób wskazało stres jako czynnik, który ma wpływ na efektywność ich pracy, a 42% wskazało, że często doświadcza stresu w miejscu pracy, w różnych sytuacjach. Kwestią najistotniejszą jest poznanie źródeł stresu i ich eliminacja bądź minimalizacja. Nie da się jednak całkowicie i raz na zawsze wyeliminować stresu w miejscu pracy. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie w środowisku pracy działań zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych, które ograniczą negatywny wpływ stresu.

Cały artykuł: