Pracownik, który nie zjawił się w pracy (z jakiegokolwiek powodu), powinien o tym fakcie jak najszybciej poinformować przełożonego. Sposób zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy powinien zostać określony w przepisach zakładowych – jak układ zbiorowy czy regulamin – lub w umowie o pracę, gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie musi sporządzać regulaminu.

Więcej informacji na stronie serwisy.gazetaprawna.pl