W pierwszym etapie tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba prawie 1000 uczestników. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP 2019 został Janusz Dorochowicz, specjalista ds. bhp z Warszawy. Drugie miejsce zajęła Wioleta Witosz, a na trzecim uplasowała się Roksana Opasiak. Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Zakończyła się już piąta edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. 960 osób poświęciło łącznie ponad 140 godzin na udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy niezwiązani zawodowo ze służbą bhp.

To już piąta edycja konkursu. Poziom wiedzy i znajomości zagadnień bhp w tym roku był wysoki. W pierwszym etapie dwie osoby uzyskały maksymalną liczbę punktów. W I części drugiego etapu 6 uczestników zdobyło ponad 10 punktów na 20, co uważam za bardzo dobry wynik wziąwszy pod uwagę, że za błędną odpowiedź przyznawane były punkty ujemne. Komisja Konkursowa docenia również pracę uczestników nad odpowiedziami na 5 pytań problemowych. Pytania tworzymy tak, aby uczestnik miał okazję się wykazać wiedzą i praktycznym podejściem. I to właśnie odpowiedzi na pytania otwarte decydują o ostatecznym wyniku – mówi Marek Maszewski, dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., przewodniczący Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów musiało zmierzyć się także z kolejnym testem, składającym się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Urząd Dozoru Technicznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Partnerem Mistrzostw jest firma MOVIDA. Patronat nad konkursem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Wręczenie nagród odbyło się w siedzibie CIOP-PIB 4 lipca 2019r. Dzięki uprzejmości Instytutu, uczestnicy wydarzenia mieli okazję bliższego poznania działalności CIOP-PIB, a także zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów do badania zagrożeń w pracy i szeroko rozumianej tematyki bhp.  Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak MacBook, kamera GoPro, zegarek Fitbit, bony szkoleniowe SEKA S.A., voucher na Konferencję nt. BHP Movidy, voucher na dowolne szkolenie w Polsce lub za granicą od firmy TenCate Protective Fabrics oraz inne upominki. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, w skład której wchodzą firmy CWS Polska, PW Krystian, Lafarge w Polsce, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars oraz DHL Supply Chain i Parcel.

 

Patroni merytoryczni:

 

Patroni medialni: