W pierwszym etapie tegorocznej edycji wzięło udział prawie 700 uczestników. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP 2022 został Radosław Opasiak, specjalista ds. bhp z Łodzi. Drugie miejsce zajął Marcin Nowak, a na trzecim uplasowała się Roksana Opasiak. Podczas uroczystego wręczenia nagród zaprezentowano wyniki raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb bhp”.

Zakończyła się już szósta edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. Do konkursu przystąpiło prawie 700 osób. Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści z różnych firm i branż, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy niezwiązani zawodowo ze służbą bhp. 

Niezmiernie mi miło, że po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią, Koalicja Bezpieczni w Pracy zorganizowała kolejną – już VI – edycję Mistrzostw Kadry BHP. Jako przewodniczący, wraz z pozostałymi członkami Komisji Konkursowej, dołożyłem wszelkich starań, aby ta długo wyczekiwana edycja była na co najmniej tym samym poziomie, co w latach ubiegłych – mówi Ryszard Szefler, Regionalny Kierownik Sprzedaży kategorii Środków Ochrony Indywidualnej MILWAUKEE® w Europie Środkowej i Wschodniej, przewodniczący Komisji Konkursowej. – Podczas 48 godzin do I etapu przystąpiło 200 osób, a łącznie wzięło w nim udział prawie 700! To przykład, że bhp w Polsce ma swoich pasjonatów, niekiedy niezwiązanych zawodowo z tą branżą – co cieszy mnie podwójnie. Dzięki temu, że jako Koalicja docieramy do tak wielu osób, popularyzujemy zagadnienia bhp wśród różnych grup odbiorców. Wierzę, że miedzy innymi w ten sposób możemy mieć realny wpływ na poprawę standardów bezpieczeństwa w polskich firmach.  

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów musiało zmierzyć się także z kolejnym testem, składającym się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Wręczenie nagród odbyło się 12 lipca w Warszawie. Podczas wydarzenia omówiono wyniki raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022. Rola i wizerunek służb bhp”. Laureaci, oprócz egzemplarzy raportu i dyplomów, otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak MacBook, zegarek Fitbit, dron Overmax, kurtkę, bluzę i koszulki od firm CWS, PW Krystian i Milwaukee, okulary i rękawice od firmy Milwaukee, czasopisma Personel Plus i Promotor BHP oraz inne upominki. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, w skład której wchodzą firmy CWS Polska, PW Krystian, TenCate Protective Fabrics i Milwaukee.