Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2014 roku o 3,3 proc. zmalała  liczba wypadków ciężkich w pracy. Korzystniej wyglądają statystyki zajść śmiertelnych. Było ich o 5,4 proc. mniej niż rok wcześniej, jednak wciąż jest ich zbyt dużo. Wprowadzenie przez ZUS dofinansowania ma zredukować liczbę wypadków przy pracy, a przez to również pomóc zaoszczędzić pracodawcom, ponieważ firmy, w których dochodziło do wypadków, płacą wyższe składki wypadkowe. 

Więcej na ten temat w artykule inwestycje.pl.