Fragment artykułu przygotowanego przez naszą ekspertkę – Martę Tomaszewską, specjalistę ds. bhp w CWS Polska.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu służba bhp zajmowała się głównie usuwaniem zagrożeń wypadkowych. Dzisiaj to tylko jedno z jej zadań, obok dbania o ergonomię czy o zdrowie psychiczne pracowników, również w sytuacjach kryzysowych. Dlatego aby zadbać o budowę kultury bezpieczeństwa w firmach, służba bhp powinna podjąć działania na rzecz wzmocnienia swojego autorytetu.

Postrzeganie zagadnienia bezpieczeństwa w pracy w Polsce zmienia się, jednak jest to proces powolny. Część pracowników służby bhp ma poczucie, że oprócz spełnienia wymagań przepisów prawa bierze udział w budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie. Według badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021” , przeprowadzonego na pracownikach odpowiedzialnych za tematy bhp w firmach, 21 proc. badanych wskazało, że budowanie kultury bezpieczeństwa jest jednym z najciekawszych elementów ich pracy. Niestety, niektórzy pracownicy służb bhp spotykają się z sytuacją, w której pracodawca jest nakierowany wyłącznie na spełnienie podstawowych wymagań, a nie na budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie. Za największe wyzwanie w swojej pracy 48 proc. pracowników bhp uważa właśnie brak zrozumienia istotności ich pracy ze strony pracodawców, a 32 proc. budowę kultury bezpieczeństwa w firmie.

Behapowcy na pierwszej linii frontu

Problem tkwi nie tylko w niezrozumieniu istotności kwestii bezpieczeństwa pracy, ale również w docenieniu pracy behapowca, co pokazała pandemia. W marcu 2020 r., kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia, które bardzo szybko przerodziły się w tzw. pierwszą falę, to właśnie służby bhp musiały odpowiedzieć na za – grożenie w pierwszej kolejności, opracowując nowe procedury bezpieczeństwa, jeszcze zanim pojawiły się wytyczne rządowe. Jednocześnie, jak pokazują wyniki badania, prawie wszyscy behapowcy byli odpowiedzialni za zachowanie dystansu i dezynfekcję rąk (97 proc.) oraz przeprowadzanie ankiet czy mierzenie temperatury pracownikom (90 proc.). Przy czym nie zapominajmy, że poza tym musieli dalej wykonywać swoje podstawowe zadania. Jak się okazuje, pomimo że pandemia, która stanowiła dla większości pracowników bhp ogromne wyzwanie i obciążenie, nie wpłynęła na poprawę ich wizerunku w firmach. Trzech na czterech respondentów zgodnie stwierdziło, że ich praca jest doceniana, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, tak samo jak przed pandemią.

Cały artykuł dostępny jest w najnowszym wydaniu magazynu „Personel Plus”.