Z badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że ok. 30 proc. pracowników w Europie wskazywało, że odczuwali skutki stresu. Z kolei badania przeprowadzone kilka lat temu wśród austriackich tzw. białych kołnierzyków pokazały, że 42 proc. z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem w pracy. Absencja w pracy to ogromne koszty dla firm, jak i systemu ubezpieczeń.

Jednym z kroków, jakie może podjąć pracodawca w celu ograniczenia poziomu stresu w swojej firmie, jest przeprowadzenie badania mającego na celu wykrycie przyczyn stresu i napięć. Po takiej ankiecie pracodawca będzie miał większą wiedzę na temat problemów swoich pracowników i sposobów mających na celu polepszenie sytuacji.

Więcej informacji w artykule na stronie pulshr.pl