Dołącz do nas:

Artykuły eksperckie

2016 09 30

Obowiązki a odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP

Na wstępie należy wskazać, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest gwarantowane w art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Normy konstytucyjne zostały rozbudowane przez ustawodawcę na poziomie ustawowym.

czytaj więcej ›

Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków z zakresu BHP wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy tj. z art. 211 k.p. jest obowiązek znajomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Praktycznie wyłącznie art. 211 k.p. określa podstawowe obowiązki pracownika w związku z czym Ustawodawca dobitnie wskazał, że konieczność znajomości przepisów i zasad BHP jest niezbędna pracownikom i obciąża zarówno pracodawcę który ma obowiązek szkolić pracowników jak i pracowników którzy mają obowiązek w sposób rzetelny i skuteczny korzystać z tych szkoleń.

czytaj więcej ›

2016 09 29

Wystawa plakatów poświęconych bezpieczeństwu człowieka w pracy

15-30 września 2016 r. przed budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 30/32 w Warszawie zostanie zaprezentowana wystawa plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

czytaj więcej ›

2016 09 21

Prawa pracownicze łamane najczęściej w mikro i małych przedsiębiorstwach

Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć przedstawił we wtorek Radzie Ochrony Pracy informacje ws. „wsparcia pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych PIP”.

czytaj więcej ›

2016 09 19

19 września – święto pracowników służby bhp

19 września pracownicy służby bhp obchodzą swoje święto. Służba bhp to obowiązkowy, ważny element struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy.

czytaj więcej ›

2016 09 13

Trwa konkurs „Brygada Bezpiecznych Rodziców”

„Brygada Bezpiecznych Rodziców” to konkurs plastyczny skierowany do dzieci i ich opiekunów, który ma zachęcić najmłodszych do rozważań na temat bezpieczeństwa ich rodziców w pracy. Organizatorem zabawy jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, która do udziału zaprasza dzieci w wieku 4-12 lat. Konkurs potrwa od 22 sierpnia do 16 września br.

czytaj więcej ›

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Nieprzerwanie od dwutysięcznego roku, w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Celem nadrzędnym jest budowanie świadomości, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Obowiązek udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy spoczywa na każdym z nas, w szczególności zaś na pracodawcy, który jest zobowiązany do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

czytaj więcej ›

Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze.

czytaj więcej ›

2016 09 01

Pracodawcy dbają o zdrową dietę pracowników

Coraz więcej pracodawców w ramach dodatkowych świadczeń promuje zdrowe odżywianie, zapewniając w biurach bezpłatne owoce i warzywa.

czytaj więcej ›