Misja

Koalicja bezpieczni w pracy

koalicja_1

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A. W 2017 roku koalicjantem została firma Inter Cars. Na początku 2018 roku do Koalicji dołączyła firma DHL Polska, reprezentowana przez trzy dywizje: DHL Express, DHL Parcel i DHL Supply Chain.

Cel ten realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk i informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Cele koalicji

  • Popularyzacja kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników i pracodawców
  • Edukowanie w zakresie obowiązujących norm i procedur BHP
  • Informowanie o najlepszych stosowanych praktykach rynkowych wspierających zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i wykonywanych przez nich procesów
  • Inspirowanie do zmiany postaw i poprawy warunków pracy poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań i standardów.