Partnerzy

Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy)

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

 

 

Urząd Dozoru Technicznego

Realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych i wzrostu poziomu bezpieczeństwa technicznego w Polsce poprzez nowoczesne, kompetentne i bezstronne wykonywanie ocen i badań technicznych.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

To instytucja administracji publicznej wyznaczona przez państwo do wykonywania zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. ZUS zajmuje się kompleksową obsługą systemu zabezpieczenia społecznego – odpowiada za gromadzenie i księgowanie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz za ustalanie uprawnień i wypłatę świadczeń, w tym emerytur, rent, zasiłków. Zadaniem Zakładu jest także obsługa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do którego wpływają składki i z którego wypłacane są świadczenia. ZUS prowadzi również prewencję rentową i wypadkową.

 

CIOP-PIB

Jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działalności Instytutu jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowywania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, ale też prawnych, ekonomicznych, medycznych i społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Istotnym elementem działalności jest też wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

Najstarsza organizacja pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 10 000 firm. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP zatrudniają około 5 mln pracowników. Organizacja uczestniczy w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, a także jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE), Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC) oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

Konfederacja Lewiatan

Jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego – jest głosem biznesu. Skupia ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, jako jedyna polska organizacja pracodawców ma przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BUSINESSEUROPE – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Konfederacja skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek. Monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własną ekspertyzę makroekonomiczną.

 

Wojewódka kancelaria prawa pracy

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Kancelaria prawna zajmująca się prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Na rynku doradztwa prawnego działa w różnych formach organizacyjnych już od 2004 roku. Kancelaria skupia obecnie 14 członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie oraz 8 innych pracowników. W 2016 roku Kancelaria została sklasyfikowana na 2 miejscu, w obszarze prawa pracy, rankingu The Legal 500 EMEA oraz na 2 miejscu w rankingu Chambers & Partners Europe.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

 

Patroni medialni Mistrzostw Kadry BHP