Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z Ustawy kodeks pracy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników. Przejawem wywiązywania się z nałożonych zadań jest m.in.: zapewnienie środków ochrony indywidualnych. W szczególności na placu budowy pracownik powinien być zaopatrzony w odzież ochronną, w tym odpowiedni kask (hełm) zabezpieczający głowę.

Jak wynika ze statystyk – 12% wszystkich zgłoszonych wypadków na budowie to urazy głowy, z czego 28% to wypadki śmiertelne. Wypadki spowodowane brakiem noszenia hełmu stanowią około 5% wszystkich wypadków przy pracy. Główną funkcją kasku budowlanego jest zabezpieczenie przebywających na budowie przed groźnymi urazami i zminimalizowanie ryzyka urazów głowy.

Pracownik na placu budowy narażony jest m.in:. na spadające przedmioty, wystające elementy konstrukcyjne, przemieszczających się obiektów. To wszystko może doprowadzić do różnorodnych obrażeń np.:

 • lekkich urazów głowy,
 • pęknięcia czaszki,
 • uszkodzenia górnego odcinka kręgosłupa,
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia świadomości, utrata przytomności, śpiączka),
 • wstrząśnienia mózgu.

Jakie są kolory kasków ochronnych:

 • kask biały – kierownik budowy, inżynier budowy, inspektor nadzoru, inni inżynierowie (np. środowiska);
 • kask żółty – pracownik fizyczny;
 • kask czerwony – gość, stażysta, praktykant;
 • kask niebieski – pracujący na wysokościach, operator maszyny, elektryk, energetyk;
 • kask zielony – pracownik BHP;
 • kask pomarańczowy – geodeta;
 • kask czarny – architekt, inspektor nadzoru autorskiego.

Źródło: SEKA S.A.