Prawa pracownika są chronione przez kodeks pracy, który zabrania zwalniać określone grupy zatrudnionych, a innym gwarantuje niezbędne środki finansowe w razie choroby czy przekroczenia określonego wieku. Przede wszystkim kodeks pracy dba o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. W związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w zakładzie.

 

Więcej informacji w artykule gazetaprawna.pl.