5 przypadków kiedy prawo gwarantuje specjalne przywileje

W związku z tym pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne…


Kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo pracowników zdalnych?

Warunkiem dopuszczania pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest złożenie…


Umowa o dzieło nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

O nałożeniu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy…


Obowiązki a odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP

Na wstępie należy wskazać, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków…


- Jakie obowiązki ma pracodawca?

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2020 roku

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników tymczasowych Zapewnienie bezpiecznych i…


Praca zdalna w Kodeksie pracy - nowa wersja projektu

Praca zdalna według aktualnego projektu będzie możliwa na polecenie pracodawcy…


Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

i higienicznych warunków pracy....Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i…


Czy pracodawca może przeprowadzić narkotesty u kierowcy?

Warto bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy, pracodawca…


Prace nad projektem wprowadzenia pracy zdalnej trwają. Co już teraz można zrobić?

Praca zdalna według aktualnego projektu będzie możliwa na polecenie pracodawcy…