• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować realizację tych poleceń,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieustannie doskonalić istniejący poziom ochrony zdrowia i życia pracowników (mając na uwadze zmieniające się warunki wykonywania pracy),
  • rozwijać i doskonalić spójną politykę zapobiegającą wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym (uwzględniając zarówno aspekty techniczne, organizację i warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy),
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

 

‹ powrót do listy pytań