W zależności od rodzaju wykonywanej pracy pracownicy mogą korzystać z odzieży własnej lub odzieży dostarczonej nieodpłatnie przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze w każdym przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na specyfikę pracy na danym stanowisku. Przypadki takie to wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia odzieży i obuwia roboczego na podstawie art. 237 par. 7 kodeksu pracy, jeżeli:

własne ubranie pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
wymagają tego warunki technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanowiska, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne zabrudzenie czy skażenie odzieży i obuwia środkami chemicznymi, promieniotwórczymi czy materiałami biologicznie zakaźnymi wymagają dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej. Przedsiębiorca może także ustalić na jakich stanowiskach dopuszcza używanie przez pracowników ich własnej odzieży i obuwia roboczego. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania, jest jednak spełnienie przez taki ubiór wymaganych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

‹ powrót do listy pytań