Właściwości ochronne odzieży wynikają przede wszystkim z właściwości materiałów, z których ją wykonano – ich trwałości, właściwości higienicznych, wygody użytkowania. Dlatego przy jej produkcji coraz częściej stosuje się zaawansowane technologie.

Aby odzież nie straciła swoich właściwości ochronnych podczas użytkowania, konieczne jest jej odpowiednie czyszczenie. Do prania odzieży ochronnej, często narażonej na skażenie, szczególnie zabrudzonej czy też pochodzącej z zakładów wymagających specjalnych względów higieny produkcji, niezbędna jest specjalnie wydzielona i wyposażona pralnia.

W okresie użytkowania odzieży ochronnej obowiązek nadzoru nad jej stanem technicznym spoczywa na pracodawcy. Zalecana jest również okresowa kontrola odzieży przez kompetentną, specjalnie do tego celu przeszkoloną osobę w zakładzie pracy lub bezpośrednio przez producenta.

Obydwa wymienione rodzaje kontroli są niezwykle istotne, ponieważ umożliwiają identyfikację uszkodzeń powodujących utratę parametrów ochronnych, co minimalizuje prawdopodobieństwo zastosowania niesprawnych środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy. Odzież zużyta lub uszkodzona powinna podlegać wymianie na nowe egzemplarze.

powrót do listy pytań