Najczęściej przyczyną utraty parametrów ochronnych są czynniki mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie nadfioletowe. Szczególnie intensywnie na degradację środków ochrony indywidualnej wpływa promieniowanie słoneczne (w tym głownie nadfioletowe), najczęściej spotykane przy pracy w wykonywanej w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

powrót do listy pytań