Dobre nawyki pomogą w utrzymaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Wiedza o procesach budujących nawyki może być przydatna w planowaniu i…


Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w zakładzie pracy?

Pracodawca Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości…


- Jakie obowiązki ma pracodawca?

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,…


Dopuszczenie do pracy cudzoziemca a szkolenia BHP

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on…


Bezpieczna praca przy odśnieżaniu dachu

Jedną z częstych przyczyn wypadków przy odśnieżaniu jest nieprawidłowa…


Niedopuszczenie do pracy pracownika o niskiej wydajności psychofizycznej

i zapoznanie go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.”...W…


Podstawowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie BHP

Niezwykle istotnym uprawnieniem organizacji związkowych jest prawo do…


Już niedługo PIP nie będzie musiał zawiadamiać o kontroli

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności…


Zimno w pracy?

Mroźne przepisy Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają dokładnie…


Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

Wskazane miejsce powinno być zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.…