Zgodnie z przepisami prawa to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z art. 207 par. 3 kodeksu pracy). Powinna ona również wykazywać się znajomością aktów prawnych, obowiązujących w danej branży oraz norm i instrukcji wewnątrzzakładowych. Kodeks pracy nie definiuje, kto konkretnie powinien przyjąć na siebie ten obowiązek. Może to być kierownik zakładu lub jego zastępca, a także pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych, którzy są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

‹ powrót do listy pytań