Nadmiar śniegu na dachu może prowadzić do jego zawalenia, a śnieg i lód na jego krawędziach stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów. Tym samym, zimą do obowiązków pracodawcy dochodzą te, związane z zadbaniem o jego odśnieżenie. Dla pracowników to niebezpieczna praca na wysokościach – jak ich do niej przygotować?

Obowiązek odśnieżania dachów reguluje art. 61 pkt 2 ustawy o prawie budowalnym i dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, prywatnych, jak i obiektów przemysłowych oraz handlowych.
Osoby zatrudnione lub dopuszczone do odśnieżania, muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach oraz odpowiednie pozwolenie do wykonywania tej czynności. Powinny być także po odbytym szkoleniu bhp – zarówno ogólnym, jak i stanowiskowym oraz po szkoleniu z zakresu ochrony przed upadkiem.

Do roli pracodawcy należy zapewnienie pracownikowi podwójnej ochrony – związanej z pracą na wysokości, ale i trudnymi warunkami atmosferycznymi (mróz, śnieg, wiatr). Ważne są środki ochrony zbiorowej tj. zabezpieczenia przed nieoczekiwanym wypadkiem z wysokości, a także te związane z ochroną indywidualną, czyli wyposażenie w np. hełm ochronny, odpowiednie obuwie. Z racji pracy na zewnątrz należy zapewnić pracownikowi przystosowaną do warunków odzież ochronną – ciepłą, a zarazem komfortową.

Jedną z częstych przyczyn wypadków przy odśnieżaniu jest nieprawidłowa organizacja pracy oraz brak odpowiedniego wyposażenia, zabezpieczenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie wykonywanie tych czynności kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.