Przedstawiamy Wam najnowszą edycję raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb bhp”, które zostało przeprowadzone przez agencję SW Reaserch w lipcu i sierpniu 2021 r. na grupie 240 specjalistów i menadżerów bhp metodą CATI (badanie ilościowe). W pogłębionych indywidualnych wywiadach IDI wzięło udział 8 osób.

Raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2021. Rola i wizerunek służb bhp” został opracowany przez Koalicję Bezpieczni w Pracy na podstawie badania jakościowego i ilościowego przeprowadzonego przez agencję SW Reaserch. Zarówno w badaniu jakościowym, jak i ilościowym, próbę stanowili specjaliści, menadżerowie i dyrektorzy bhp oraz hr odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy w firmach.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

 • Zadania należące do obowiązków służbowych przed i w trakcie pandemii
 • RODO
 • Co jest najciekawsze i najtrudniejsze w pracy bhp-owca
 • Inwestycje w bhp
 • Częstotliwość i jakość szkoleń bhp – online vs. stacjonarne
 • Odpowiedzialność w pracy oraz regulacje prawne związane z pracą zdalną
 • Regulacje wprowadzone w czasie pandemii
 • Postrzeganie bhp – pracownicy vs. pracodawcy
 • Sposób oceniania pracy personelu, benefity w związku z pandemią
  oraz zadowolenie z zarobków

Raport jest do pobrania tutaj: https://bit.ly/Raport_Bezpieczeństwo_Pracy_w_Polsce_2021_KBwP 

Termin realizacji badania: lipiec/sierpień 2021

Lokalizacja: cała Polska

Próba: 240 specjalistów i menadżerów bhp badanych metodą CATI (badanie ilościowe). W pogłębionych indywidualnych wywiadach IDI wzięło udział 8 osób.