OHSAS 18001:1999 Occupational health and safety management systems – Specification – to najczęściej spotykany międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN 18001 (System zarządzania BHP). Certyfikat na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007 może uzyskać każda firma, dla której ważne jest długookresowe zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, gości oraz klientów. Norma OHSAS 18001 uznana jest w ponad 80 krajach. Wdrożenie jej umożliwia identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz przeszkolenie pracowników gwarantują także odpowiednią reakcje w sytuacjach awaryjnych.

Od pomysłu do otrzymania certyfikatu minęło tylko pół roku- a już wielkie zaangażowanie CWS Holandia oraz CWS-boco Belgia w kwestie wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem  pracy oraz profilaktyką zdrowia zostało odznaczone certyfikatem OHSAS 18001. Norma ta jest uznawana za najbardziej prestiżowy standard systematycznej kontroli warunków pracy i została przyznania przez odpowiedni urząd w Holandii.

Pod koniec 2013 roku zarząd obu zagranicznych spółek z Grupy CWS-boco zdecydował o wprowadzeniu systemu zarządzania ochroną warunków pracy, który spełniłby warunki przyznana certyfikatu – powiedziała Suzanne de Ruiter, Działu Zarządzania Jakością dla placówek w Belgii, Holandii i Luksemburgu. – Systematyczny wgląd w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia podczas codziennej pracy w naszych zakładach jest częścią kultury naszego przedsiębiorstwa i naszego systemu wartości, na którego szczycie znajdują się człowiek oraz zrównoważony rozwój – wyjaśnia ekspertka. Poza tym nasi Klienci są niezwykle zainteresowani tego typu certyfikatami.

Żeby otrzymać ten certyfikat , pracownicy Grupy CWS-boco z Holandii i Belgii zainwestowali sporo czasu i energii w odpowiednie przygotowania. Już pod koniec maja 2014 roku odbyła się przeprowadzona przez TUV Holandia zewnętrzna kontrola techniczna, która wytypowała obie spółki do certyfikacji. To doprowadziło do ostatecznej decyzji. – Dzięki certyfikatowi zrobiliśmy ważny krok do przodu, który pozwoli nam zostać jednym z najlepiej wypełniających normy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwem w swojej branży. – Suzanne de Ruiter nie kryje zadowolenia. – Ogromny wkład pracy z całą pewnością nam się opłacił.