Nad terminowością badań lekarskich czuwa pracodawca

Pracodawca, jako odpowiedzialny za system zarządzania bhp w zakładzie pracy,…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w marcu 2019 roku

System zarządzania BHP. Czy warto? Realizacja wymogów bhp z pewnością będzie…


Koalicja Bezpieczni w Pracy

Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w kwietniu 2019 roku

  Jak w przedsiębiorstwie wdrożyć system zarządzania bhp? System…


DANFOSS – Safety on the shop floor

Ogólnie ujmując, zmiany organizacyjne związane z doskonaleniem procesów…


Wyzwanie dla służb BHP - pracownicy będą coraz starsi

Dotyczy to również zarządzania kwestiami związanymi z BHP – podkreśla Andrzej…


Rolls-Royce – organizator pracy bezpiecznej

MF: Zdecydowaliśmy się na udział w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy, aby…


ESENER – 2, czyli jak Polacy zarządzają bezpieczeństwem na tle UE

  W badaniu ESENER-2 zebrano odpowiedzi na temat zarządzania BHP i…


SEKA S.A. partnerem strategicznym targów S4S – Solutions for Safety

W wydarzeniu wezmą udział pracodawcy, osoby zarządzające firmami (dyrektorzy),…