3 czerwca 2016 podczas targów World Rescue Services & Public Safety, od 9 rano do 12:30 zostanie przeprowadzony wykład na temat: „Nowoczesna służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie”. Poprowadzą go najwyższej klasy fachowcy BHP z SEKA S.A. mgr Małgorzata Kochańska oraz mgr inż. Ewa Urbanek.

W ramach wykładu zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
1. Rola i zadania służby bhp w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach (organizacjach pracowniczych).
2. Audyty behawioralne ich znaczenie.
3. Kampanie społeczno – informacyjne CIOP-PIB.
4. Prewencja wypadkowa ZUS, jako narzędzie wsparcia służby bhp.

Sprawdź stronę wydarzenia: http://wrsps.com
Odwiedź SEKA S.A. https://www.seka.pl/nadzor-bhp
Skontaktuj się bezpośrednio: Michał Sekunda, tel. 22 517 88 66, mail: michal.sekunda@seka.pl
Patronem konferencji jest Koalicja Bezpieczni w Pracy.

seka