Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w kwietniu 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

 

 1. Jak w przedsiębiorstwie wdrożyć system zarządzania bhp?

System zarządzania bhp ułatwia przestrzeganie obowiązującego prawa z zakresu bhp w przedsiębiorstwie. By go wdrożyć – wystarczy tylko pięć kroków:

 1. projektowanie systemu;
 2. planowanie działań realizujących politykę bhp;
 3. realizacja określonych planów;
 4. kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu;
 5. okresowe przeglądy i doskonalenie systemu.
 1. Co to jest audyt? Audyt bhp

Audyt bhp to systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie tego typu kontroli pozwala nie tylko sprawdzić stan warunków bhp, ale w razie wskazania ewentualnych nieprawidłowości daje możliwość ich naprawienia bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Audyt bhp przeprowadza służba bhp.

 1. Będą zmiany w opłacie recyklingowej za foliówki

W najbliższym czasie opłatą recyklingową zostaną objęte wszystkie foliówki, niezależnie od grubości. Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów dokumentu wynika, że jednym z pomysłów jest uszczelnienie opłaty recyklingowej, czyli znowelizowanie ustawy tzw. foliówkowej.

 1. Jak postępować w razie wypadku na drodze?

W razie wypadku na drodze należy przestrzegać konkretnych reguł postępowania. Wszystkie czynności należy wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu, aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Bezpieczeństwo w podróży zależy przede wszystkim od nas samych.

 1. Praca w temperaturze powyżej 26 stopni Celsjusza

Praca w temperaturze powietrza powyżej 26oC wykonywana na zewnątrz z pewnością nie należy do łatwych. Pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom napoje w ilości zaspokającej ich potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące (w zależności od wykonywanej pracy), a w warunkach mikroklimatu gorącego – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

 1. W obliczu pożaru Notre Dame – zasady ppoż. dla obiektów zabytkowych

W Polsce nie ma konkretnych przepisów z zakresu ochrony ppoż. odnoszących się do obiektów zabytkowych. Kwestie dotyczące obiektów zabytkowych reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z kolei kontroli ppoż. dokonuje się jak każdego innego obiektu budowlanego.

 1. Ankieta KE dotycząca wdrażania przepisów ochrony środowiska

KE przygotowała ankietę, która ma pomóc lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania osób zajmujących się ochroną środowiska. Wyniki badania posłużą do opracowania programu działań KE na lata 2020/2021, wspierających administrację państw członkowskich UE w dążeniach do pełnego wdrożenia unijnych przepisów ochrony środowiska. Ankieta jest dostępna do 15 listopada 2019.

 1. Bezpieczna podroż autokarem

Podróżując autokarem warto zachować czujność i pamiętać o kilku ważnych zasadach. Będąc pasażerem autokaru pamiętaj, by przed wyjazdem ocenić sprawność psychofizyczną kierowcy i stan techniczny autobusu. W podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki, miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy i zachowaj szczególną ostrożność w zatłoczonych miejscach.

 1. Czy odzież roboczą można prać w domu?

Odzież robocza, by spełniała swoją funkcję, powinna być odpowiednio serwisowana. Domowe pralki nie mają możliwości technicznych, aby zapewnić odpowiedni standard serwisu odzieży roboczej. Jest to możliwe wyłącznie w pralniach przemysłowych, które posiadają wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością.

 1. Warunki pracy kontrolerów ruchu lotniczego

Praca na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego (KRL) jest niezwykle wymagająca. Jednym z wielu czynników obciążających jest właśnie odpowiedzialność za życie innych osób. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla kontrolerów wpływa na wykonywanie pracy z większą niezawodnością.