Dyrektywa dotyczy ujednolicenia przepisów państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej (PPE) (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989 r. z późn. zm.). Została ona wprowadzona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm