ENBW - project TenCate Tecasafe Plus

Niemiecka grupa energetyczna EnBW wybrała dwie tkaniny TenCate Tecasafe® Plus na odzież ochronną dla około 7000 jej pracowników. Kluczowymi czynnikami oceny tkanin były ochrona i komfort noszenia.

Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) jest trzecią co do wielkości firmą energetyczną w Niemczech. Grupa, z siedzibą w Karlsruhe, zatrudnia prawie 20,000 pracowników, pracujących w około 200 obiektach, głównie w Baden-Württemberg. Prawie 7,000 pracowników zostało niedawno wyposażonych w ubrania z tkaniny TenCate Tecasafe® Plus. Są to elektrycy, inżynierowie i inni pracownicy, pracujący przy sieciach elektroenergetycznych, gazowych, w elektrowniach konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii. Podstawą nowego ubrania jest innowacyjny materiał TenCate Tecasafe® Plus XL9300 jako tkanina zewnętrzna i XL9240 jako podszewka. Zaprojektowano dwie kolekcje ubrań: standardową (przed ochroną mechaniczną) i funkcjonalną (zabezpieczająca np. przed łukiem elektrycznym). Bezpieczeństwo w miejscu pracy ma ogromne znaczenie w EnBW a odpowiednia odzież ochronna jest jego nieodłączną częścią. Kluczowym kryterium jest ochrona, a następnie komfort noszenia. Pracownicy muszą też chcieć nosić ich ubrania. Oprócz tych dwóch czynników, ważne są trwałość i cena. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawie zakupu odzieży ochronnej tworzą zespół PSA (Wyposażenie Ochron Osobistych). Został on powołany przez zarząd i ma prawo określania PSA i zakupu środków ochrony osobistej. – Reiner Weiß i Elke Wetz, EnWB. Reiner Weiß i Elke Wetz są członkami zespołu PSA. Reiner Weiß jest liderem zespołu PSA i specjalistą ds. bezpieczeństwa, Elke Wetz jest specjalistą PSA.

W Niemczech, punktem wyjściowym do oceny bezpieczeństwa jest procedura TOP: środki techniczne, organizacyjne i osobiste. Na początku staramy się uniknąć ryzyka lub je wyeliminować poprzez środki techniczne, takie jak prewencja, ochrona maszyn i redukcja hałasu. Jeżeli nie będzie to możliwe, rozważamy środki organizacyjne (np. oznaczenia podłogowe, znaki ostrzegawcze lub drogowskazy). W trzeciej kolejności angażowane są środki ochrony osobistej i sprzęt.

Bezpośredni kontakt

Dietmar Rohrbach, menedżer sprzedaży i klientów końcowych na Europę Centralną w TenCate Protective Fabrics odegrał kluczową rolę w procesie przetargowym. Zaproponował innowacyjne rozwiązanie i był osobą kontaktową dla Reiner Weiß i Elke Wetz podczas całego proceu.

Nic nie może zastąpić kontaktu osobistego – powiedzieli –  Informował nas wyczerpująco, bez konieczności używania broszur. Mogliśmy polegać na tym co mówi, bo czuliśmy pomoc i wsparcie z jego strony.