Gdy za oknem temperatura sięga powyżej 30 stopni Celsjusza, praca w biurze również może stać się uciążliwa. W takim czasie pracodawca powinien zadbać o odpowiednie i komfortowe warunki pracy.

Obowiązki pracodawcy podczas upałów określają przepisy Kodeksu pracy, prawa budowlanego oraz akt wykonawczych do nich, w szczególności rozporządzenie w sprawie posiłków profilaktycznych i napojów, które na podstawie art. 232 Kodeksu pracy zarządza zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Przepisy nie wyznaczają maksymalnej granicznej temperatury w pomieszczeniach pracy, wyjątkiem są młodociani – tu granicą jest 28oC i wilgotność do 65%. Można jednak przyjąć, że średnia temperatura w tym czasie w pomieszczeniach przy wykonywaniu pracy lekkiej (biurowa) nie powinna przekraczać 29 stopni Celsjusza.

Czytaj więcej na Seka.pl