W przedsiębiorstwie ZRUG Sp. z o.o. szkolenia pracowników na budowach odbywały się zgodnie z wytycznymi danego Kierownika Budowy. Każdy Kierownik Budowy przeprowadzał szkolenia na opracowanym własnym druku szkoleniowym, druki szkoleniowe nie były ujednolicone i usystematyzowane. Podjęto działania mające na celu uregulowanie obowiązkowych szkoleń pracowników na budowach.

Celem było usystematyzowanie szkoleń pracowników na budowach prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę w ramach Zintegrowanego Systemu Jakości na przykładzie firmy ZRUG Sp. z o.o.

Do pobrania pełna treść: ZRUG – dobra praktyka

*Opis dobrej praktyki został przygotowany przez Pana Tomasza Turczynowskiego z firmy ZRUG Sp. z o.o. na potrzeby konkursu „Dobre Praktyki BHP” organizowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy.