Ministerstwo Rozwoju proponuje m. in. zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Zmiany argumentuje oszczędnością dla firm. Jak do nich podchodzą eksperci?

O pomyśle negatywnie wypowiada się Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Spada liczba firm, w których pracodawca pełni zadania związane ze służbą bhp. Potrzebne są systemowe działania. Uważamy, że ustawodawca powinien skoncentrować się na wspieraniu rozwiązań, które będą zachęcać najmniejszych przedsiębiorców do dodatkowego inwestowania w zwiększanie bezpieczeństwa swoich pracowników – wyjaśnia i proponuje powiązanie prowadzonych działań prewencyjnych z wprowadzeniem ulg podatkowych albo innych zachęt o charakterze ekonomicznym.

Źródło: Money.pl