Adresatem obowiązków z kodeksu pracy dotyczących bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy jest nie tylko pracodawca, ale m.in. zleceniodawca.

Uprawnienia kontrolne tej Państwowej Inspekcji Pracy – w tym w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy – dotyczą jednak nie tylko pracodawców, ale też innych podmiotów, na rzecz których świadczona jest praca. Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 1 ww. ustawy, kontroli PIP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia podlegają nie tylko pracodawcy, ale też niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Więcej w artykule rp.pl