Przedstawiciele OPZZ i Akcji Demokracja opowiadają się za rządowym projektem nowelizacji o zamówieniach publicznych, który uwzględnia BHP już przy formułowaniu  zamówienia publicznego.

„Projekt zakłada dwa zapisy, na których nam bardzo zależy, czyli rezygnację z kryterium ceny, co oznacza uwzględnienie kryteriów społecznych, środowiskowych, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, kwestii BHP już przy formułowaniu tego zamówienia oraz wprowadzenia obligatoryjnych umów o pracę, co może poprawić los tysięcy pracowników zarówno w sektorze publicznym, ale też stać się ważnym bodźcem do zmiany dla sektora prywatnego – mówi Bogumił Kolmasiak z Fundacji Akcja Demokracja.

Cały artykuł można przeczytać na stronie bhp.abc.com.pl